Aj keď sa to nezdá a mnohí by povedali, že Park mládeže patrí k nováčikom medzi košickými gymnáziami, pravdou je, že už má celkom úctyhodný vek a aj úspechov už nazbieralo neúrekom. Myšlienka vzniku nášho gymnázia sa zrodila ešte v Šaci, kde vtedy pôsobila väčšina neskorších učiteľov z Parku. Rodičmi celej myšlienky boli prvý riaditeľ školy – Ing. Jozef Šablatúra, a prvá zástupkyňa školy – RNDr. Alena Bobáková. Spolu s nimi život novému gymnáziu vdýchlo 24 učiteľov, z ktorých viacerí sú ešte aj dnes stálou a pevnou oporou gymnázia.

Oficiálnym dátumom nášho zrodu je 1. september 1991. Gymnázium sa delilo o spoločné priestory s SOU hutníckym v Košiciach-Šaci. Tieto dve školy mali nielen spoločnú budovu, ale i riaditeľa a spočiatku aj učiteľov. V prvom školskom roku 1991/1992 študovalo na gymnáziu 134 žiakov v piatich triedach 1. ročníka.

To, čím je naša škola v Košiciach a aj v širokom (aj zahraničnom) okolí známa a charakteristická, je bilingválna slovensko-španielska sekcia, ktorá svojich prvých žiakov privítala v septembri 1997. Bilingválna sekcia vznikla na základe Protokolu medzi MŠ SR a MŠ a kultúry Španielskeho kráľovstva. Na škole začali učiť aj učitelia zo Španielska a okrem španielčiny vyučovali aj biológiu, fyziku, chémiu a matematiku po španielsky.

Ďalším medzníkom v našej histórii bol rok 2004, kedy sa na základe výberového konania stala riaditeľkou Gymnázia v Košiciach-Šaci RNDr. Alena Bobáková, ktorá dovtedy pôsobila na škole ako zástupkyňa riaditeľa. Zástupcami riaditeľky sa stali RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Milan Marinčák.

No a novú adresu sme nadobudli 7. marca 2005 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, kedy škola zmenila sídlo a gymnázium sa ocitlo v priestoroch bývalej ZŠ Park mládeže na sídlisku Mier v Košiciach. Odvtedy nás všetci poznajú ako Gymnázium, Park mládeže.

V školskom roku  2005/2006  bola prvýkrát zriadená  trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. V tom istom školskom roku sa otvorili  už aj dve triedy v 1. ročníku bilingválnej sekcie.

Ďalšou zmenou bolo otvorenie slovensko-anglickej bilingválnej sekcie v školskom roku 2017/2018, v rámci ktorej sme otvorili jednu triedu päťročného štúdia.

Od 1. decembra 2019 sa naším novým riaditeľom stal Mgr. Milan Marinčák a jeho zástupkyňami RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Zuzana Krajcárová.

            V súčasnosti má škola každoročne bezmála 700 žiakov vo ôsmich triedach klasického štúdia, v desiatich triedach slovensko-španielskeho bilingválneho štúdia a zatiaľ v štyroch triedach slovensko-anglického bilingválneho štúdia.