Pár slov o škole:

sme škola, ktorej korene siahajú do roku 1862, kedy bolo v Revúcej založené Prvé slovenské gymnázium. Napriek mnohým prekážkam v časoch národného útlaku sa snažilo o rozvoj vzdelanosti a kultúry.  Poslednú etapu svojej histórie začalo písať po druhej svetovej vojne. Dnes je gymnázium všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, ústretová k požiadavkám žiakov, poskytujúca vzdelanie  v štvorročnom i osemročnom štúdiu.  Tradične sa tu koná Študentská vedecká konferencia, 24 - hodinový športový maratón, Noc v knižnici či Gymnaziálny bál. Absolventi školy sú jazykovo zdatní ľudia schopní využívať IT v bežnom živote a sú pripravení na štúdium na VŠ.

 

Naše top:

medzinárodný projekt Svet priateľov (Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Litva, Česko),
úspešnosť absolventov na VŠ v SR aj v zahraničí,
Ambasádorská škola Európskeho parlamentu,
Škola podporujúca zdravie,
tanečná a spoločenská výchova,
kurzy - plavecký, lyžiarsky , ochrany života a zdravia človeka,
zľavy na vodičské oprávnenie,
ISIC,
spoločné stretnutia všetkých absolventov školy.

 

Výhody školy:

bazén a sauna,
telocvičňa, posilňovňa, športové ihriská,
jedáleň,
spoločenská miestnosť,
učebne - odborné, jazykové, kreatívna,
knižnica,
WiFi,

individuálny prístup k žiakom,

práca s nadanými žiakmi,

práca s integrovanými žiakmi.

 

 

Krúžky organizované školou:

matematický,
anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka
literárny,
Akadémia veľkých diel,
geografický,
programovací,
regionálnej histórie,
aplikovanej ekonómie,
plavecký, basketbalový, florbalový, bedmintonový, futbalový,

 

Študijné odbory: 

 

4-ročné gymnázium (7902 J gymnázium)

voliteľné predmety v 3.a 4. ročníku,
seminár z rozširujúcej matematiky ako základ vysokoškolskej matematiky,
5-hodinová dotácia anglického jazyka s posilnením konverzácie,
vyučovanie anglického aj nemeckého jazyka,
študentská firma;

8 -ročné gymnázium (7902 J gymnázium)

kreatívna angličtina a nemčina,
rétorika,
finančná gramotnosť,
výtvarná výchova v angličtine.