Ponúkame dva vzdelávacie programy: 

  • Vzdelanie pre 21. storočie 

je 4 - ročné štúdium pre absolventov  základných škôl s ponukou voliteľných predmetov podľa záujmu žiakov v posledných dvoch ročníkoch

  • Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu

je 8 - ročné štúdium pre žiakov 5. ročníka základných škôl, podpora talentov od začiatku štúdia