Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici pôsobí v senickom regióne ako významná vzdelávacia inštitúcia už 74 rokov. Jeho hlavným cieľom je predovšetkým príprava absolventov na vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania doma i v zahraničí. Na Slovensku i v zahraničí pôsobí veľa úspešných vedcov, inžinierov, lekárov, učiteľov, právnikov, psychológov, umelcov, ktorí svojou prácou prispievajú k šíreniu dobrého mena školy.