Inšpirovaní potrebami spoločnosti, dynamikou mladých, dobrými príkladmi z praxe, fínskym dizajnom školy a reálnou premenou interiérov spoločne budujeme našu KAPU – Gymnázium Kráľovnej pokoja ako školu 21. storočia.

Našou ambíciou je stávať sa postupne priestorom, živou komunitou, ktorá,vychádzajúc z kresťanských hodnôt, je otvorená a sprevádza mladých v ich raste kresťanských lídrov, ktorí hlboko rozmýšľajú, robia múdre a dôsledné rozhodnutia, vytvárajú krásu a riešia problémy s dosahom na globálnu komunitu.                                                                                                      

Srdečne Vás pozývame študovať na našej škole. 

tím KAPA