Gymnázium Karola Štúra v Modre je všeobecnovzdelávacia stredná škola s viac ako 400-ročnou tradíciou. Na vyučovanie máme optimálne priestorové podmienky a moderne vybavené odborné učebne.

Študenti majú možnosť výberu cudzieho jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského.

Škola prešla kompletnou rekonštrukciou, vrátane posilňovne, telocvične a školského dvora, kde sa nachádza multifunkčné ihrisko a relaxačná zóna.

Naši študenti sa zapájajú do športových a vedomostných súťaží.
Každoročne organizujeme: lyžiarske kurzy, plavecké kurzy , kurz ochrany života a zdravia, splavy, poznávaciu exkurziu po Európe.
Máme vysokú úspešnosť prijímania absolventov na vysokoškolské štúdium, ktorá je viac ako 97%.
Od septembra 2017 je škola zapojená do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu—DofE