Štvorročné štúdium - je určené pre absolventov ZŠ a je organizované podľa učebného plánu so všeobecným zameraním. Dôležité postavenie v študijnom programe majú voliteľné predmety v treťom a štvrtom ročníku. Študenti majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky seminárov a cvičení.

Osemročné štúdium - daný typ štúdia umožňuje nadaným žiakom už po ukončení piateho ročníka ZŠ a po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok študovať na škole, ktorá im poskytne úplné všeobecné stredné vzdelanie.

Vyučujeme nasledovné cudzie jazyky - anglický jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk

Partnerské školy - Gymnázium Mikulov (Česká republika), Gymnázium Eisenstadt (Rakúsko), Istituto Tecnico Commerciale Fano (Taliansko)

Školské a mimoškolské aktivity - zúčastňujeme sa jazykových pobytov v Anglicku, Rakúsku a v Taliansku; poriadame tradičný Študentský ples; organizujeme LVVK a exkurzie z jednotlivých predmetov; školská florbalová a volejbalová liga; organizovanie divadelných predstavení a odborných exkurzií; biologická konferencia študentov; športové dni študentov

Úspechy našich žiakov v ostatnom školskom roku - Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky 2018 v Číne (3.miesto); Medzinárodná česko-slovenská dejepisná súťaž v Chebe, ČR (1. miesto celoslovenského kola a 3. miesto vo finále); Majstrovstvá Slovenka v plutvovom plávaní (1. a 3. miesto)