Štvorročné štúdium - je určené pre absolventov ZŠ a je organizované podľa učebného plánu so všeobecným zameraním. Dôležité postavenie v študijnom programe majú voliteľné predmety v treťom a štvrtom ročníku. Študenti majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky seminárov a cvičení.

Osemročné štúdium - daný typ štúdia umožňuje nadaným žiakom už po ukončení piateho ročníka ZŠ a po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok študovať na škole, ktorá im poskytne úplné všeobecné stredné vzdelanie.

Vyučujeme nasledovné cudzie jazyky - anglický jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk

Partnerské školy - Gymnázium Mikulov (Česká republika), Gymnázium Eisenstadt (Rakúsko), Istituto Tecnico Commerciale Fano (Taliansko)

Školské a mimoškolské aktivity - zúčastňujeme sa jazykových pobytov v Anglicku, Rakúsku a v Taliansku; poriadame tradičný Študentský ples; organizujeme LVVK a exkurzie z jednotlivých predmetov; školská florbalová a volejbalová liga; organizovanie divadelných predstavení a odborných exkurzií; biologická konferencia študentov; športové dni študentov

Úspechy našich žiakov v ostatnom školskom roku

Súťaže na medzinárodnej úrovní:

 Medzinárodná česko-slovenská dejepisná súťaž – 1. miesto celoslovenské kolo, finále v Chebe v ČR

Dejan Prokop  - V astronomickej olympiáde sa dostal až do celosvetového finále, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2018 v Číne, kde sa umiestnil na 2. mieste.

Oliver Nagy - 1. miesto v prvom kole a 4. miesto v druhom kole celoslovenskej Astronomickej olympiády 2021 – toto umiestnenie mu zaručilo postup na medzinárodnú Astronomickú olympiádu 2021 v Kolumbii. Za úspech je možné považovať postup do finále medzinárodnej česko-slovenskej súťaže Expedícia Mars.

Jakub Kozmer – reprezentant SR v plutvovom plávaní, účastník a medailista z viacerých medzinárodných súťaží – Majstrovstvá sveta, Svetový pohár, atď.

Terézia Chovancová – takisto členka slovenskej reprezentácie v plutvovom plávaní.

Lea Hakszer – reprezentácia školy a Slovenska na svetových súťažiach vo voltíži, tiež 1.miesto na MS

Celoslovenské kolá súťaží:

Účasť viacerých žiakov v astronomickej súťaži “Čo vieš o hviezdach“

Majstrovstvá Slovenska vo volejbale chlapcov

Majstrovstvá Slovenska vo florbale chlapcov

Krajské kolá súťaží:

Olympiády z ANJ a NEJ

Dejepisná olympiáda – 1.miesto v krajskom kole a úspešný riešiteľ dejepisnej olympiády v celoslovenskom kole.

Žiaci našej školy dosiahli takisto množstvo úspešných výsledkov v súťažiach regionálnej a okresnej úrovne.

Iné:

- Medzinárodný športový deň: Zúčastnili sa študenti z Eisenstadtu (Rakusko), Mikulova (ČR), Gymnázia Z.Kodálya  a Gymnázia Janka Matúšku.

- Retrovolej – volejbalový turnaj absolventov

- Športový deň študentov – volejbal, florbal, stolný tenis.

- Školská florbalová a volejbalová liga