Gymnázium Jána Hollého je najstaršou strednou školou v Trnave. Je to škola, ktorá spája dlhoročnú tradíciu s moderným prístupom k vzdelávaniu a pripravuje svojich žiakov na vysokoškolské štúdium na Slovensku aj v zahraničí.

Našou snahou v škole je reagovať na potreby dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti či potrebu formovania znalostnej spoločnosti. Poskytovať kvalitné vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi, uplatňovať ľudský prístup zo strany vyučujúcich, dbať na individuálny rozvoj jedinca, jeho potreby, využívať vo vyučovaní tímovú prácu a kooperáciu, mať dostatok IKT a aplikácií pri výuke, učiť a učiť sa v príjemnom dôvernom prostredí pri vzájomnej úcte, to sú hlavné súčasné ciele školy.

Viac informácií o škole získate na našej webovej stránke v sekcii Uchádzač.