Sme jediné bilingválne gymnázium v Trnavskom kraji s ruskou a anglickou formou štúdia.  

- Pre záujemcov o anglické bilingválne štúdium máme pripravené jazykové kempy v Holandsku. V roku 2018 naša škola podpísala zmluvu so spoločnosťou Europshire, čím našim žiakom garantujeme efektívne medzinárodné pobyty a jazykové kempy v anglickom jazyku.

- V roku 2018 sme nadviazali spoluprácu s partnerskou školou, ktorou je 8-ročné gymnázium vo Votkinsku, Ruská federácia. Uzavretím dohody o spolupráci s touto školou získajú naši žiaci jedinečnú možnosť študovať ruský jazyk a ruskú kultúru v krajine, ktorej jazyk budú študovať. 

V školskom roku 2022/2023 otvárame 2 študijné odbory:

1. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium)  v anglickom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v anglickom jazyku. V prvom ročníku žiaci absolvujú 11 hodín anglického jazyka z celkového týždenného počtu hodín (30). V druhom ročníku žiakom pribúdajú predmety v anglickom jazyku ako anglická a americká literatúra, globálne štúdie v anglickom jazyku, reálie anglicky hovoriacich krajín, economics, odborná terminológia a iné. Viaceré predmety v anglickom jazyku sa vyučujú v spolupráci so zahraničnými lektormi. 

2. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium)  v ruskom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v ruskom jazyku. Znalosť ruského jazyka nie je podmienkou prijatia na tento typ štúdia. V prvom ročníku žiaci absolvujú 12 hodín ruského jazyka z celkového týždenného počtu hodín (30). V druhom ročníku  žiakom pribúdajú predmety v ruskom jazyku ako ruská literatúra, geografia, dejinný prehľad Ruska, umenie a kultúra, odborná terminológia , globálne štúdie v ruskom jazyku, ktoré budú vyučovať skúsení učitelia zo Slovenska a Ruska.