Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského ponúka štúdium:

  • pre žiakov 9. ročníka vo všeobecných triedach, v triede s profiláciou na matematiku a v triede s profiláciou na prírodné vedy
  • pre žiakov 8. a 9. ročníka v bilingválnej slovensko – francúzskej triede

Ako prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje anglický jazyk. Druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú z ponuky troch jazykov a to nemeckého, francúzskeho a ruského. Výučba cudzích jazykov je podporená aj pôsobením jedného anglického lektora, dvoch francúzskych lektorov a jednej nemeckej lektorky.

Od tretieho ročníka si žiaci majú možnosť vyberať podľa záujmu zo skupiny voliteľných predmetov ako napríklad počítačová grafika, deskriptívna geometria, psychológia, ekonomika a iné.

Pri porovnaní úspešnosti maturitných výsledkov sme najúspešnejším gymnáziom v kraji a pri prijímaní našich žiakov na vysoké školy evidujeme ich 100% úspešnosť.

Škola realizuje prípravu na:

  • medzinárodný francúzsky jazykový diplom DELF a DALF
  • medzinárodný diplom v nemeckom jazyku DSD I
  • anglický jazykový certifikát CAE

Pri príprave žiakov na jazykové certifikáty úzko spolupracujeme s

  • Francúzskym veľvyslanectvom
  • Alliance Francaise
  • Nemeckým veľvyslanectvom
  • International House Bratislava

Partnerskými školami gymnázia sú:

Lycée Jean Pierre Vernant  v Sèvres (Francúzsko)

Institut Saint Joseph v Ciney  (Belgicko)

Institution Saint Louis v Saumur (Francúzsko)

Lycée Saint Joseph v La Pommeraye (Francúzsko)

Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei v Recanati (Taliansko)

 

Od roku 1993 je naša škola pridruženou školou UNESCO.

Sme držiteľom certifikátu kvality LABELFRANCÉDUCATION a plakety PASCH - partnerská škola.

Naše gymnázium je akreditovanou školou pre projekt ERASMUS+, ktorým spolufinancujeme študijné a výmenné pobyty pre žiakov a pedagógov v krajinách EU.