Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského je najväčším gymnáziom v Banskobystrickom kraji. V školskom roku 2022/23 otvárame tri všeobecné triedy, jednu bilingválnu slovensko- francúzsku triedu pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, jednu triedu s profiláciou na prírodovedné predmety a jednu triedu s profiláciou na matematiku.

Ako prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje anglický jazyk. Druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú z ponuky troch jazykov a to nemeckého, francúzskeho a ruského. Od tretieho ročníka si majú možnosť žiaci vyberať podľa záujmu zo skupiny voliteľných predmetov ako napríklad počítačová grafika, deskriptívna geometria, psychológia, ekonomika a iné.

Od roku 1993 je naša škola pridruženou školou UNESCO.

Sme držiteľom certifikátu kvality LABELFRANCÉDUCATION a realizujeme prípravu na  medzinárodný francúzsky jazykový diplom DELF a DALF.

Sme držiteľom plakety PASCH - partnerská škola a našich  žiakov pripravujeme na medzinárodný  diplom    v  nemeckom jazyku DSD I.

Naši žiaci môžu získať anglický jazykový certifikát CAE.

S hrdosťou realizujeme medzinárodný projekt Cena vojvodu z Edinburghu - DofE.

Našimi partnerskými školami v zahraničí sú: 

Lycée Jean Pierre Vernant  v Sèvres, Francúzsko, Institut Saint Joseph v Ciney, Belgicko, Institution Saint Louis v Saumur, Francúzsko,  Lycée Saint Joseph v La Pommeraye, Francúzsko, Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici, Srbsko, Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei v Recanati, Taliansko.