Sme moderná progresívna škola so štvorročným a osemročným štúdiom fungujúca na liberálnych princípoch s dôrazom na občianske hodnoty, rozvíjajúca technologické, prírodovedné i humanitné vedomosti a zručnosti žiakov. Podrobnejšie sa o našej škole, žiakoch, učiteľoch a celkových aktivitách i úspechoch dozviete na našej internetovej stránke.