Gymnázium v Spišskej Starej Vsi je jedinou strednou školou v Zamagurí. Sme školou rodinného typu. Vo výraznej miere využívame individuálny prístup k jedinečnosti každého nášho študenta. Bohatá mimoškolská činnosť a zapojenosť do súťaží umožňujú pripraviť študentov na všetky typy vysokých škôl. Zapájame sa do mnohých projektov, ponúkame aktivity z rôznych oblastí, pozývame si hostí z praxe a organizujeme exkurzie. Budujeme cezhraničné priateľstvá (Erasmus+, družobné školy).