Rodinné gymnázium so slovensko-ruskou bilingválnou sekciou. 

Medzi našimi absolventmi je poradca pani prezidentky Zuzany Čaputovej, rosnička TV Markíza, významní lekári, právnici či učitelia. 

A naši noví absolventi si odnesú aj pridanú hodnotu. Okrem anglického jazyka budú ovládať aj ruský jazyk na vysokej úrovni.