Európsky deň jazykov

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznych podujatí, súťaží, besied alebo športových akcií.

Cieľom tohto dňa je poukázať a upriamiť pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov. Žiaci našej školy sa tiež zapojili do osláv Európskeho dňa jazykov. Na hodinách anglického jazyka žiaci z viacerých tried absolvovali kvíz zameraný na európske krajiny a jazyky.

Pomocou tohto kvízu si žiaci priblížili nevyhnutnosť osvojenia si cudzieho jazyka a zároveň si pripomenuli jedinečnosť a kultúrne osobitosti jednotlivých európskych krajín. Sme presvedčení, že žiaci našej školy budú myslieť perspektívne a uvedomia si, že kľúčom k poznaniu ostatných národov je zlepšiť svoj jazykový status.