ERASMUS +

Stredná zdravotnícka škola v Skalici má dlhoročné skúsenosti s realizovaním mobilitných projektov (od roku 2010).

V školských rokoch 2019/2020 a 2020/21 škola realizuje projekt s názvom Odborná stáž za hranicami Slovenska pre žiakov a učiteľov SZŠ Skalica. Partnerskou organizáciou je Rehabilitačná klinika Malvazinky Praha. Projekt je určený pre 4 žiakov z odboru masér a 2 odborných učiteľov v odbore masér.

V školskom roku 2018/19 a 2019/20  bol zrealizovaný projekt s názvom Zústat naživu v rámci programu Erasmus +, vrámci aktivity K2: Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. V tomto projekte ide o organizovanie krátkodobých mobilít žiakov a učiteľov. Ide o spoluprácu so Strednou školou priemyselnou, hotelovou a zdravotníckom v Uherskom Hradišti v Českej republike.

Na príprave mobilít žiakov pracujeme už od roku 2010. Ich organizovanie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou našej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.
V programe Erasmus + škola v rámci aktivity K1 zorganizovala nasledovné mobilitné projekty:

2018 (jún) Absolvovaná stáž pre 6 žiakov z odboru zdravotnícky asistent vo Fakultnej nemocnici v Motole v Prahe
a pre 4 žiakov z odboru masér v spoločnosti Státní lečebné lázne Janské lázně, státní podnik v Českej republike.

2017 (jún) absolvovali dvojtýždňové stáže 5 žiaci z odboru zdravotnícky asistent v opatrovateľskom dome v Orchard House, Nursing Home v Birminghame vo Veľkej Británii a trojtýždňovú stáž 5 žiaci odboru masér v Luhačoviciach v Českej republike, 4 žiaci z odboru zdravotnícky asistent v Hospici na Sv. Kopečku v Českej republike,

2016 (jún) absolvovali dvojtýždňové stáže 4 žiaci z odboru zdravotnícky asistent v Hospici (Oblastní charita Červený Kostelec) v Českej republike a pre 4 žiakov z odboru masér v kúpeľoch Léčebné lázně Marianské Lázně a. s.

2015 (jún) 5 žiakov odboru zdravotnícky asistent v Hospici na Sv. Kopečku v Českej republike, 5 žiakov odboru zdravotnícky asistent v opatrovateľskom dome v Orchard House, Nursing Home v Birminghame vo veľkej Británii a pre 4 žiakov odboru masér v Luhačoviciach v Českej republike.

2014 (október) 4 žiaci absolvovali prax v Hospici na Sv. Kopečku v Českej republike.

 

Obľúbené videá