Erasmus+

Erasmus +

GAS Krupina je hostiteľskou organizáciou pre školu : Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, Sandomierska 1  Nisko  Poľsko

Spoločne  realizujeme nadnárodný  projekt  s názvom: „Vyjadrujem sa. Nezaoberám sa nenávisťou.“

Cieľom projektu je :

·         Budovanie prístupu uvedomelého európskeho  občana k mladým ľuďom

·         Rozvíjanie dialógu o solidarite v boji proti prejavom nenávisti

·         Budovanie dôvery v mladých ľudí, schopnosť vyjadriť sa na rôznych úrovniach/ reč, obraz, text, atď./

·         Rozvíjanie záujmu mladých ľudí o kultúru iných národov  a o ich jazyk

·         Medzi kultúrna integrácia

·         Získavanie zručností používaním informačných a komunikačných technológii

·         Rozvíjanie schopností spoločného učenia sa ,zdieľania názorov a vedomostí

Počas mobility žiaci partnerských škôl uskutočnia stretnutie a budú realizovať spoločné  formálne a neformálne aktivity.