DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v odboroch HUDBA, SPEV a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (DOD), ktorý sa uskutoční dňa 04. 03. 2023 od 13.00 do 17.30.

Na stretnutí s vedením školy a pedagógmi sa dozviete všetky informácie o škole, štúdiu v jednotlivých odboroch a o prijímacích skúškach. Počas individuálnych konzultácií bude možné predviesť a konzultovať pripravený repertoár. Pedagógovia radi poskytnú všetkým uchádzačom odborné rady a pripomienky. Uchádzači sa dozvedia aj základné informácie o programe Erasmus+, ktorý sprostredkúva našim žiakom štúdium v zahraničí.

Súčasťou Dňa otvorených dverí bude opäť aj spoločná prehliadka budov a koncert žiakov z odborov Hudba a Spev!

 

HARMONOGRAM DOD 

13.00 – 13.20      Zahájenie DOD, prezentácia školy (Beňadická 16)  

13.20 – 13.40      Informácie k prijímacím skúškam, administrácii prihlášok (Beňadická 16)  

13.40 – 14.30      Spoločná prehliadka priestorov (Beňadická 16) 

14.30 – 17.30      Individuálne konzultácie odbor HDU (Beňadická 38)

14.30 – 15.00      Koncert žiakov z odborov Hudba a Spev (Beňadická 16)  

15.00 – 17.30      Individuálne konzultácie odbor Hudba, Spev, Špecializačné štúdium (Beňadická 16, Beňadická 38 – skladba, bicie)

 

Pre záujemcov o konzultácie vstupných testov z dejín hudby a teórie bude taktiež možné napísať si cvičný test (15.00 – 17.30, Beňadická 38)

 

 

Ak máte záujem o AKTÍVNU PREZENTÁCIU POČAS INDIVIDUÁLNYCH KONZULTÁCIÍ (predvedenie repertoáru, sprievod nášho korepetítora), prosíme o vyplnenie tohto FORMULÁRAhttps://forms.gle/x6uemu2uRsQ5XbNy6

 

 

Viac informácií nájdete na:
web: www.ckba.sk
e-mail: sekretariat@ckba.sk