ČO ZÍSKATE ŠTÚDIOM?

  • jazykové znalosti a zručnosti – možnosť výberu dvoch jazykov (ponúkame anglický, nemecký, francúzsky, ruský),
  • jazykovú obchodnú prípravu v cudzom jazyku,
  • ovládať strojopis a korešpondenciu,
  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, aj v užívateľskom prostredí v programe Alfa +, Omega, Olymp,
  • základné znalosti daní a odvodov,
  • zručnosti pri vyhotovení daňových priznaní,
  • znalosti rôznych právnych oblastí – obchodného, personálneho, daňového, občianskeho, trestného práva,
  • zdokonalenie v počítačových programoch Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, Access a i.

Obľúbené videá