Čo po škole

Čerství absolventi stredných škôl patria na trhu práce ku skupinám silne ohrozených nezamestnanosťou. Zamestnávatelia tvrdia, že sa nebránia absolventov prijímať, ale zároveň požadujú, aby bol absolvent už zo školy čo najlepšie pripravený na výkon svojho povolania. Zručnosti, ktoré potrebujú sa učia v škole na odbornej praxi, ale aj u zamestnávateľa. Súčasťou výučby je spolupráca zo zamestnávateľmi, exkurzie a duálne vzdelávanie. Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva reálne prostredie výkonu svojho povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania.

V rámci vzdelávania spolupracujeme s týmito zamestnávateľmi:

 • Gastroservis MM,s.r.o.
 • TWO WINGS, s.r.o.
 • BUILDINGS CITY, s.r.o.
 • Maratón s.r.o.
 • Pemm s.r.o.
 • Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o.
 • Street Caffe & restaurant
 • K 13 - Košické kultúrne centrá
 • ROSTO Steak house
 • Lahoda s.r.o.
 • Letná Košice s.r.o.
 • Yasmin restaurant s.r.o.
 • Rosto steak house
 • Penzión Set s.r.o.
 • DoubleTree by Hilton Košice
 • Kongres Hotel Roca
 • Iron club
 • U Katky
 • Metro Cash & Carry s.r.o.
 • Vamex a.s.