Čo chystáme?

Milí žiaci a fanúšikovia barmanského a baristického umenia, v školskom roku 2021/2022 pre Vás organizujeme v septembri kurz BARISTA a v októbri BARMANSKÝ kurz.

Tí z Vás, ktorí ste sa na jednotlivé kurzy prihlásili, je potrebné zaplatiť náklady. Ak ste sa ešte neprihlásili a máte záujem, bližšie informácie podá Bc. Janka Laciňáková (janka.lacinakova@gmail.com, janka.lacinakova@eduram.sk).

Tešíme sa na spoluprácu :-)