Naša škola je jednou z najmladších v trenčianskom regióne. Ponúkame inovatívne metódy učenia v moderne vybavených a interaktívnych učebniach. Škola je zameraná na sociálne a potravinárske odbory, ktoré sú na trhu práce veľmi žiadané:

4-ročné študijné odbory

Sociálno-výchovný pracovník: ak rád pracuješ s ľuďmi a chceš sa uplatniť po ukončení štúdia v orgánoch samosprávy, zariadeniach sociálnych služieb, detských domovoch ako terénny sociálny pracovník, či  metiátor a poradca, príď študovať k nám

Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť: spája dva odbory v jednom, po ukončení štúdia nájdeš výborné uplatnenie na trhu práce ako pedagogický asistent, animátor voľného času, vychovávateľ v školskom klube alebo ako au pair doma, či v zahraničí

3-ročný učebný odbor s duálnym vzdelávaním

Biochemik-mliekarská výroba: prax získavaš priamo u výrobcu s možnosťou perspektívneho zamestnania v potravinárskej oblasti, v rámci duálneho vzdelávania zarábaš už počas štúdia

Bližšie informácie o štúdiu na jednotlivých odboroch a živote našej školy získaš na https: //cirkevnaskolabn.edupage.org/