Naša škola pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Pokiaľ by sa ale naši absolventi rozhodli neštudovať ďalej, nachádzajú široké uplatnenie na trhu prácu vďaka dokonalému ovládaniu španielskeho a anglického jazyka. Štúdium na našej škole je päťročné. Počas štúdia sa žiaci naučia španielsky jazyk a maturujú z neho na úrovni C1, venujú sa aj anglickému jazyku a dosiahnu úroveň B2. Môžu si spraviť odbornú alebo základnú štátnicu zo španielskeho jazyka a môžu získať titul španielskeho maturanta (bachillerato), ktorý im otvára ďalšie možnosti. Naši absolventi nachádzajú uplatnenie v rôznych sférach, od medicíny cez ekonomické vedy, filozofiu, prekladateľstvo až po žurnalistiku, nikde sa nestratia.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť ešte viac, pozrite si aj videá život v škole a videá, ktoré nám poslali naši absolventi