Bilingválna slovensko - francúzska trieda

Kde všade ti otvorí dvere do kariéry absolvovanie našej bilingválnej triedy, nájdeš v tomto videu.