Beh Rozhľadu

Táto školská tradícia vznikla v roku 1986 ku Dňu tlače, televízie a rozhlasu ako športová aktivita. Trať viedla ulicami mesta a merala asi 2 km. Študenti sa prezentujú ako maska spolu s triednym učiteľom v dvojminútovej choreografii na školskom dvore. Potom nasleduje pochod v maskách cez Považskú Bystricu.