Anna Oroszová

U nás ukončila štúdium, ktoré na predchádzajúcej škole kvôli úrazu nemohla dokončiť.