Ako vnímajú školu naši žiaci?

Prečo sa rozhodli pre našu školu? Aké výhody prináša duálne vzdelávanie? Prečo sa im páči prax? Čo po škole? Odpovedajú žiaci sami.