Aké to bolo

Absolvent získa štúdiom spôsobilosti:

  • podávať profesionálne umelecké výkony, pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách, študovať na školách univerzitného typu - VŠMU, AU (herectvo, dramaturgia, divadelná veda, divadelná réžia, scénografia a divadelný kostým), manažment kultúry, humanitné odbory zaoberajúce sa literatúrou, knižnou kultúrou či pedagogikou, celoživotne sa vzdelávať