Adaptačný kurz

Prvý týždeň v škole sa prváci  spoznávajú na adaptačnom kurze, kde sa pomocou aktivit zoznamujú, vytvárajú si pozitívne vzťahy v skupine, tvoria pravidlá komunikácie a triednu samosprávu.