3457 K operátor tlače

V tomto odbore získaš skúsenosti s grafikou a tlačou polygrafických výrobkov, naučíš sa rozlišovať papier, farby a ich prepojenie v praxi. V odborných predmetoch sa naučíš veľa o polygrafii, tlačových procesoch, grafickom dizajne/Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW /notebook, MAC a PC/.

Prax v prvom ročníku prebieha v škole v novovytvorených a zariadených priestoroch polygrafickej dielne, od druhého ročníka praxujeme v Grafobale a. s., Skalica, kde sú naši študenti mesačne odmeňovaní zaujímavým štipendiom.

Absolvent získa výučný list a maturitu, odborné školenia a veľmi kvalitnú prax, ktorá je najlepším odrazovým mostíkom pre ďalšie pôsobenie v odbore.