2697 K MECHANIK ELEKTROTECHNIK SO ZAMERANÍM NA POČÍTAČOVÉ SIETE