140. výročie založenia školy

OSLAVY 140. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach, jedna z najstarších škôl vo východoslovenskom regióne,

si dňa 6. decembra 2019 pripomenula 140. výročie svojho vzniku.

Pri tejto príležitosti sa v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach uskutočnil slávnostný program s divadelným predstavením a recepciou za účasti významných hostí, bývalých pedagógov a absolventov školy.

Pozvanie prijali Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.,

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., Ing. Jaroslav Polaček a iné významné osobnosti verejného života a súkromného sektora.