Inovatívnosť, špecializácia, odbornosť a profesionalita - to sú základné atribúty

1. Súkromného Banskobystrického gymnázia

V areáli Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici máme k dispozícií samostatnú novo zrekonštruovanú budovu v ktorej prebieha vyučovanie. Keďže kvalitné vzdelávanie sa úzko spája aj s technickým vybavením školy, dbáme aby sa naši žiaci pri výučbe stretávali s kvalitnou technikou, ktorú škola vlastní, prípadne má prenajatú od svojich partnerov. Žiaci našej školy majú ďalej k dispozícií modernú telocvičňu a hneď vo vedľajšej budove je školská jedáleň. Myslíme aj na tých, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a ponúkame im ubytovanie v stredoškolskom internáte vzdialenom cca 15 minút od našej školy.

V súčasnosti ponúkame štúdium v troch unikátnych odboroch, dokonca odbor zameraný na virtuálnu grafiku je jediný svojho druhu v celej Slovenskej republike. Sme škola, ktorá prvýkrát v histórii vyrieši problém absolventa gymnázia – všeobecné vzdelanie. Zameranie virtuálna grafika si k svojmu štúdiu môžu zvoliť aj žiaci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie. V septembri 2020 sme otvorili nový študijný odbor 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické. Vďaka spolupráci s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti v rámci tohto odboru si majú žiaci možnosť zvoliť zameranie kybernetická bezpečnosť.

  • 7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika

/4 ročné štúdium určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ/

  • 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské

/5 ročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ/

  • 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické

/5 ročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ/

Najvyššiu kvalitu vzdelávania vám vieme poskytnúť vďaka podpore a spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva a Severného Írska v Bratislave, Americkou obchodnou komorou, IT asociáciou Slovenska, Digitálnou koalíciou, asociáciou Kybernetickej bezpečnosti, Alien Studio, Studio 727, QuBit, AURORA photo, design& print, VEGO marketing, AKRA reklama.

Nakoľko nič výnimočné a kvalitné nie je zadarmo, na našej škole sa platí školné. Výška školného pre žiakov študíjneho odboru 7902J - gymnázium zameranie virtuálna grafika a študíjneho odboru 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – ruské, ktorí nastúpia v šk. roku 2021/2022 je 89,- eur mesačne. Školné pre žiakov študíjneho odboru 7902J 74 - gymnázium bilingválne štúdium slovensko – anglické, ktorí nastúpia v šk. roku 2021/2022 je 119,- eur mesačne.  Administratívny poplatok za prijímacie konanie je stanovený na 50,- eur

Vitajte na 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu.